Kırsal Alanlarda Kadınların Görevleri

Erkek kadın eşitliğinin yıllardır süregelen sonu gelmez tartışmaları manidardır. Taraflar haklarını, hayat mücadelelerini anlatarak haklılığını ortaya koyma çabası içerisindedir. Bilhassa kadınların bu konudaki çabalarının daha büyük olduğu görülüyor. Nedeni de Türk toplumunda sınırlı hak verilen kadının sınırsız yük taşıyor olması.

Kırsalda Kadın Olmak

Şehirde kadınların daha iyi şartlarda, daha sosyal bir hayat sürdüğü söylenebilir. Bu konuda eğitim oranının artması ciddi rol almıştır. Fakat kırsal kesimde yaşayan kadınlar hem eğitim hakkından yoksun hem de sosyal haklar açısından çok daha geridedirler maalesef. Kırsal kesimde kız çocuklarının daha çocukken başlar kadınlaşması… Hele evli ve çocuk sahibi ise zaten hayata dair yükün büyük bir kısmı ondadır. Erkekler çoğunlukla bağda bahçede ya da fabrika işlerinde çalıştığı için kadınlar evin nerdeyse bütün islerini tek başlarına yaparlar. Tabi buna bazen sayıları fazlaca olan büyükbaş ya da küçükbaş hayvan hizmetleri de dahildir. Çoğu bölgelerde hayvanlar otlatılarak bakılıyor. Bu da her gün hayvanları meraya götürüp getirmeyi gerektirir ki bu iş te çoğunlukla kadınların elindedir. Bir yandan hayvanları otlatan kadın diğer yandan varsa küçük çocuk onunla ilgilenir yoksa da ot keser veyahut tarlada çalışır. Çoğunlukla ailelerin büyük aile tipi olarak yaşadığı kırsal bölgelerde evler kalabalık olduğu için sorumluluk ta hayli fazladır. Teknolojinin de çok faydalanılamadığı bu yerlerde işin büyük kısmı da beden gücü ile yapılır. Çocuk nüfusun da hayli fazla olduğu bu bölgelerde çocukların bütün sorumluluğu da kadına aittir neredeyse. Maalesef şehirlerdeki baba çocuk ilişkisi kurulamamaktadır çoğunlukla.

Belgesellere Konu Kadınlar

Kırsal kesimdeki kadınların görevlerine dair pek çok belgesel de çekilmiştir. Odun yükü sırtında, dağ gibi ot yükü taşırken, hayvan güderken hep kadınlar. Beden gücüne değil hayatın gücüne teslim olmuş fedakar kadınlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.