Kadınların İş Hayatındaki Sorunları

  • KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ YERİ

Sanayi devrimi ile birlikte kadının iş hayatındaki yeri ve etkinliği artamaya başlamıştır. Öyle ki bu durum, temel iş kollarında dahi kadınların söz sahibi olmalarına neden olmuştur. Günümüz ekonomilerinde kadın özellikle çalışma hayatında aktif rol oynamaktadır. Bundan dolayı da bir takım sorunlar oluşması kaçınılmaz bir hal almıştır.

  • KADINLARIN İŞ HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI SIKINTILAR

İster işçi sınıfına dahil olsunlar, isterse mavi veya beyaz yakalı iş kollarında çalışsınlar, kadınların çalışma hayatında karşılaşma ihtimali yüksek olan sorunların başını, mobbing ve taciz eylemleri çekmektedir. Her ikisi de yasal anlamda suç teşkil eden bu sorunlar, her ne kadar yasal düzenleme ile önlenmeye çalışılsa da, çalışma hayatı içinde maalesef tam olarak önlenememektedir. Gerek 4857 Sayılı İş Kanunu ve gerekse 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, konu ile ilgili maddeler yer almaktadır. Bu sorunların dışında, yine yasal mevzuat ile iyileştirilebilecek sorunlar arasında, kadının ağır iş kollarında çalışma problemi, fazla mesai saatlerinin düzenlenmesi, hamilelik döneminde doğum öncesi ve sonrası izin süreleri, emzirme saatleri, kreş ve bakımevi desteği gibi önemli hususlar da bugün kadının iş hayatında tam olarak çözülememiş sorunlar arasında yer almaktadır.

  • KADINLARIN İŞ HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Yukarıda bahsedilen sorunların çözümü, her ne kadar devletin gerçekleştireceği yasal düzenlemelere bağlı gibi görünse de, uygulayıcıların iyi niyeti de en az yasal düzenlemeler kadar önemlidir. Zira devlet en mükemmel yasaları dahi oluştursa, uygulamada iyi niyetli davranılmadığı takdirde, bu yasalardan beklenen fayda sağlanamayacaktır. Bu nedenle, öncelikli olarak kadınların çalışma hayatındaki önemi göz ardı edilmeden, gerek çalışma koşulları ve gerekse sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler ve iyi niyetli girişimlerle, sorunların çözümünü kolaylaşacağı gibi ülke ekonomisine de hatırı sayılır bir katkı söz konusu olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.