Kadın Ve Erkek Arasındaki Farklar Nedir?

Kadın ve Erkek Aynı mı?

İnsanlar kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyet üzerine yaratılmıştır. Dünyada ki her şey gibi cinsiyette bir denge üzerine kurulmuştur. Bu iki cins birbirini tamamlar niteliktedir. Bu tamamlama her alanda karşımıza çıkar. Gerek sosyal alanda gerek fiziksel alanda kadın ve erkek birbirini tamamlar. Bu tamamlama iki cinsin farklarından meydana gelir. Bu sebeple iki cins kesinlikle birbirinden farklıdır.

Kadın ve Erkek Arasında ki Farklar

Kadın ve erkek arasında ki en görünür fark fiziksel özellikleridir. Çok nadir istisnaları da olsa erkekler fiziksel güç bakımından kadınlardan üstündür. Bunu gözlem yoluyla tespit etmek son derece kolaydır. Bu sebepledir ki erkeklerin şiddet eğilimi daha fazladır.

Aralarında ki bir diğer fark ise duygusal özelliklerinin farklı olmasıdır. Bu farklılık hormonal özelliklerinin bir sonucudur. Kadınlarda ki östrojen hormonu, daha duygusal ve anaç bir yapıya sahip olmalarına sebep olurken erkeklik hormonu dediğimiz testosteron hormonu erkeklerin duygusal anlamda biraz daha katı olmasına sebep olur. Yine bu hormon kaynaklı olduğu düşünülen aşık olma durumunda da farklılıklar görülür. Gerek toplumumuzda gerek dünya genelinde kadınların tek eşlilikten yanayken erkeklerin çok eşlilik tercih ettiği bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Çalışma hayatına baktığımızda ise kadınların ruhsal ve fiziksel özelliklerinden dolayı daha çok şefkat ve ilgi isteyen meslekleri tercih ettiği görmekteyiz. Hemşirelik, öğretmenlik ya da doktorluk gibi. Erkekler ise güçlerini temsil eden mesleklere karşı her zaman daha fazla ilgi duymuşlardır. Askerlik, polislik ya da gardiyanlık gibi güç ve üniforma gerektiren meslekler onları cezbeder. Erkek ve kadın farkını en iyi görebileceğiniz kurum ailedir. Ailelerde çoğu zaman babalar evin reisi konumunda iken, anneler uzlaşmacı ve korumacı tavırları ile karşımıza çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.