Kadın Ve Çocuk Hakları Nelerdir?

Kadın ve erkek olan bireyler eşit haklara sahiptir. Kadın yasalar tarafından korunur ancak kadın suç işler ise yasalar tarafından tutuklanır, yargılanır ve hapsedilir. Kadında yasalar gereği mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Alamadığı takdirde yargıya bildirdiği sürece miras payından yoksul kalmaz. Kadın ve erkek vatandaşlar eşit haklara sahip olup; bütün pozisyon ve rütbelere eşit sahip olma hakları vardır ve resmi daire ve makamlara eşit ölçüde ve aynı işçi hakları ile kabul edilmelidir. Kadın kendini savunma ve düşüncelerini özgürce, kendi iradesine bağlı olarak ifade etme hakkına sahiptir. Atatürk, tüm dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde kadına seçme ve seçilme hakkı vermiştir.

  • Kadın Hakları Bildirgesi Nedir?

1791 yılında Fransız Devrimi sürecinde yayınlanan bildirge, kadın ve kadın haklarını belirtmiştir. Bu bildirgenin özeti şu şekildedir. “Kadın özgür olarak doğar ve her konuda erkek vatandaşla aynı haklara sahip olup kanun önünde eşit yargılanır. Her toplumun amacı; erkek ve kadın vatandaşın haklarını korumaktır. Yasalar tarafından suçlu olduğu kesinleşen kadın yine yasaların uygun gördüğü yaptırımlar uygulanmalıdır. Kadının hakları güvence altına alınmalı ve erkek tarafından istismar edilen kadının korunması toplum yararınadır. Bütün vatandaşları güvence altına alınmadığı ve güçler ayrılığının kesin olarak kabul etmeyen bir toplumun anayasası yoktur.”

  • Çocuk Hakları Nelerdir?

Her vatandaş on sekiz yaşına kadar yetişkin birey olarak değil, çocuk olarak kabul edilir. Bütün çocuklar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilir. Yaşamak ve eğitim almak her çocuğun hakkıdır. Devlet bu hakların korunmasını ve çocukların bu haklardan yaralanmasını sağlamak zorundadır. Anne baba olan bireyler çocuk haklarına saygılı olmalı ve çocuk bakımının sorumluluklarını yerine getirmelidir. Her çocuğun kendini geliştirme ve dinini seçme hakkı vardır ve her çocuk bir kimlik sahibi olarak vatandaş sayılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.