İş Hayatında Bayanların Sorunları

Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların iş hayatında erkeklere oranla daha fazla problemle karşılaştığı açığa çıkmıştır. Kadın çalışanların en çok problemi hemcinsleri olan çalışma arkadaşları veya üstleriyle yaşadıkları da tespit edilmiştir.

  • Kadınların İş Yerinde Sık Karşılaştığı Sorunlar
  1. -Eşitsizlik
  2. – Mobbing
  3. -Evlilik, süt ve doğum izni alamamak
  • Eşitsizlik

En sık karşılaşılan sorunlardan biri de iş yaşamında kadın-erkek ayrımının net bir şekilde görülmesidir. İş ilanlarında özellikle erkek adayların ağırlıklı olarak aranıyor olması kadınların iş yaşamına adapte olmalarını daha zorlaştırıyor.

İş yaşamında eşitsizliğin bir diğer konusu da iş kollarının erkek-kadın işi olarak ayrılmasıdır. Aynı işi bir kadın da yapabilecekken erkeğin ön planda tutulması da kadınlar için iş yaşamında stres yaratan konulardan biridir.

  • Mobbing

Mobbing kelime anlamıyla iş yaşamında düşmanca ve etik olmayan davranışlar bütünün kapsar. Kısacası iş hayatında sözlü veya fiziksel zorbalık anlamına gelir. Bu da kadınların en çok karşılaştığı sorunlardan biridir.

Mobbing bir kadın tarafından başka bir kadına yapılabildiği gibi, bir erkek tarafından bir kadına da yapılıyor olabilir. Genelde mobbing erkek yöneticiler tarafından normal düzey kadın çalışanlara yapılır.

  • Evlilik, Süt ve Doğum İzni Alamamak

Kadınların çocuk sahibi olmaları kariyer açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Çünkü işveren açısından bir kadının izin alması yerine bir erkeğin işe devamlılığı daha cazip gelmektedir. Birçok işyerinde çocuk emzirme odası ve kreşin de bulunmayışı anne olmuş bir kadını zora sokuyor bu da ya işten ayrılmasına ya da işvereninden izin talep etmesine yol açıyor.

Kadınların iş hayatında daha birçok problemle karşılaştığı bilinen bir gerçektir. İş yaşamında eşitsizliğin ortadan kaldırılması, kadın ve erkek çalışanların veya çalışanların aynı koşullara tabi tutulması kadınların iş yaşamında stresi ortadan kaldıracak ve verimliliği mutlak surette arttıracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.