Feminizm Nedir?

Feminizm kısaca cinsiyet ayrımcılığına karşı, eşit insan haklarını savunan akımdır fakat erkek egemen toplumlarda daha çok kadınların ezilmesi, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmasından dolayı erkekle aynı eşit haklara sahip olduğunu savunmak adına örgütlenmiş, daha çok kadın haklarını savunan akım olarak lanse edilmektedir.

  • Feminizmin Doğuşu

Temelinde eşitlik ve özgürlük kavramlarını barındıran feminizm kadına bakış açısını eleştirel bir yaklaşımla doğmuştur. 18. yüzyılda kadının toplumdaki yeri, çalışma hakkı, eşit maaş hakkı ve siyasal hakları bakımından, baskı ve ayrımcılığa karşı başlamış, kadınların da erkeğe verilen haklara sahip olması gerektiği vurgulanmış toplumsal hareketlerdir. Cinsiyet ayrımcılığına karşı bir duruş sergileyen ve kadınların sadece çocuk doğurmak dışında, eğitim, iş yaşamı, seçme ve seçilme hakkı olduğu doğrultusunda yükselen kadın seslerinde öncü olarak İngiliz yazar ve filozof Mary Wollstonecraft vardır. Aynı dönemlerde Sarah Grimke, Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony kadın haklarını savunmuş öncü yazarlardır. Dalga dalga yayılan bir akım haline gelen Feminizm o yıllarda sosyal yaşam, hukuk, kültürel, eğitim gibi konularda pasif kalan kadınların aydınlanmaları sağlar. 18. yüzyıl sonlarında başlayan eşit ve özgür insan haklarını savunma hareketleri 21. yüzyılı da içine almaktadır. Tarihte üç dalgaya ayrılan bu hareketler, genel anlamda kadınların evrensel ve yasal haklarına kavuşmak adına mücadelesi şeklinde yükselen sestir.

  • Feminizm Ne Değildir

Zaman zaman ifade edildiği gibi lezbiyenlik ve erkek düşmanı olmak değildir. Kadınların üstünlüğünü savunan düşünce biçimi değildir. Eşit insan haklarına sahip olmak için herkesin tüm imkanlardan yararlanması gerektiğini savunan ve biyolojik farklılıklar sebebi ile cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan, bu farklılıkları ortadan kaldırmak için erkek egemen toplumların kadına bakış açısını değiştirmeyi hedefleyen akımdır. Günümüzde hala ezilen, şiddet gören, yok sayılan kadınların haklarını aramak adına sığındığı toplumsal hareketler bütünüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.