Çalışan Kadınlar İçin Doğum İzni

Sanayileşmenin artması ile iş hayatına aktif olarak katılım gösteren kadınlar, devlet tarafından birçok sosyal hak ile desteklenmektedir. Ev ve iş yaşantısı arasında denge kurmaya çalışan kadın; annelik ve eşlik statüsünü de güçlü tutmak zorundadır. Bu zorlukları bir nebze kolaylaştırabilmek için devlet, kadınlar için bazı sosyal haklar vermiştir. Bu sosyal haklardan en önemlisi doğum izni hakkıdır.

  • Çalışan Kadınlar İçin Doğum İzin Süresi

Hamilelik dönemimde rutin kontrollere gitmesi gereken kadınlara işveren tarafından izin verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kontroller çalışan kadının aldığı ücreti etkileyemeyecektir. Bebek dünyaya gelmeden önceki sekiz hafta ve bebek dünyaya geldikten sonraki sekiz hafta izin süresi kadına verilmiş olan ‘doğum izni’ adı altındaki sosyal haktır. Bu sosyal hak kullanımı işveren insiyatifine bırakılmamış olup; devlet tarafından garantiye alınmıştır. Kişi doğuma üç hafta kalana kadar doktor tarafından verilen; çalışabilir raporunu, çalıştığı kuruma teslim etmek koşulu ile çalışmaya devam edebilir. Gebeliğin toplamda kırk hafta olduğu düşünülürse kişi 37. Haftaya kadar bu rapora dayalı olmak üzere ve kendi isteği ile çalışabilir. Doğum öncesi hak ettiği ve kullanmadığı izinleri ise doğumdan hemen sonra kullanma hakkını saklı tutar. Doğumdan sonra da kullanabileceği sekiz hafta izin hakkı bulunmaktadır. Devlet tarafından çalışana verilen doğum izin süresi on altı haftadır. Çoğul gebelik durumlarında iki hafta daha ek izin kullanma hakkına sahip olan çalışan toplamda on sekiz hafta izin kullanabilir.

  • Çalışan Kadınlar İçin Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Hakkı

Çalışan kadınlar on altı haftalık doğum izinlerini tamamladıktan hemen sonra başlamak koşulu ile altı aya kadar ücretsiz izin kullanabilirler ve bu hak da yine işverenden bağımsız olarak devlet tarafından garanti altına alınmıştır. Bir diğer değişler özel veya devlet kuruluşu olmaksızın işveren, çalışan kadının bu izni talep etmesi durumunda, vermek ile yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.