Batı ve Doğudaki Kadın Algısı

Kadınlar erkeklerle birlikte toplumun yarısını oluşturan bireylerdendir. Bunun böyle olması sebebiyle kadın toplumda önemli bir yer tutmaktadır. Fakat ataerkil yapılarından dolayı toplumlar kadınlara bazı ayrımcılıklar uygulayabilmektedir. Bu ayrımcılık dünyanın çeşitli yerlerinde değişiklik göstermekte olup bazı yerlerde ekstrem sonuçlara varabilmektedir. Bu ayrımcılığın oluşmasında din, dil ve ırk gibi çeşitli etmenler ortaya çıkmaktadır. Her toplum kadına aynı şekilde ve eşit bir ölçekte bakmamaktadır. Bazı toplumlar bunu abartırken bazı toplumlar da bunu normal olarak yapmaktadırlar.

  • Batı Toplumlarında Kadın

Kadın Batı toplumlarında birçok anayasal haklar ile birlikte hemen her alanda erkekle birlikte eşit bir sürece tabii tutulmaktadır. Kadınlar erkeklerin yaptığı kas gücü gerektiren işler hariç neredeyse tüm işleri erkekler gibi yapabilmekte ve bunlar için yetiştirilmektedir. Kadınlar ve erkekler bir mahkemeye çıktıkları zaman yine hakim önünde aynı ve eşit derecede suçlu bulunmakta ve bir kadına pozitif ayrımcılık ya da negatif ayrımcılık yapılmamaktadır. Kadınlar erkekler gibi oy verme sürecine tabidirler ve kadınlar batı toplumlarında seçilip yüksek mevkilere gelebilmektedirler

  • Doğu Toplumlarında Kadın

Doğu toplumu denilen olgu batı toplumlarından farklı olarak çoğunlukla gelişmemiş ülkeleri temsil etmektedir. Doğu toplumlarında ataerkil aile yapısı daha fazla ön plana çıktığından dolayı kadına verilen bazı haklarda sınırlamalar gidilmiştir. Kadınların bazı ülkelerde araba sürmesi yasaklanmış ve bazı ülkelerde seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınmıştır. Kadınlar birçok doğu toplumunda mahkemelerde erkekler gibi eşit yargılanmayıp suçların göstericisi ve yaratıcısı olarak kabul edilmektedirler. Eğitim alanında kadınlar erkeklere tanınan fırsatlarından yararlanmakta ve genellikle ev işlerinde evlendikleri adamın ihtiyaçlarına göre yaşamaktadırlar. Ayrıca birçok Doğu toplumunda çok eşliliğe izin verilerek kadınların var olan nadir hakları da ellerinden alınmaktadır. Bu toplumlar son zamanlarında kadınlara birçok ayrıcalık verseler de bunun tamamıyla aşılması için zaman gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.