Ağaç Evler ve İnşaat Denetimi

İnsanlar barınmak ve yaşamak için evler inşa ederler ve bu evler birçok çeşide ayrılmaktadırlar. İnsanların daima gördüğü beton ya da tahta evlerin dışında genellikle çocukların ve turistik alanlarda insanların yaptığı ağaç evler de ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bu evleri tasarlamak bir inşaat tekniğidir. Bu ağaç evler planlanan bir doğrultuda ağaç materyaller ya da farklı materyaller kullanılarak ağaçların üzerine inşa edilerek burada doğal bir ortam oluştururlar. İnsanlar için bu ağaç evlerin sağlamlığı daima düşünülen bir konu olmuştur.

  • Materyallerin Sağlamlığı ve Ağaca Monte Etmek

Ağaç ev yapılırken öncelikle ağaç boyutlarında materyal almaya dikkat etmelidirler. Bunlar alındıktan sonra ağaç evlere tutturulan tahta veya atık malzemelerle ağaç ev inşasına başlanabilir. Bunu yapmadan önce bireyin detaylı bir analiz yapması gereklidir. Ağaçların yapıları karmaşık olduğu için bireyler bu materyalleri destek noktaları sağlam olacak şekilde ayarlamalıdırlar. Bu ayarladıktan sonra doğru ve sağlam bir materyal seçimi yapılmalıdır. Sağlam olmayan bir materyal bireyin ağırlığı altında çökecek ve bu da ciddi yaralanmalara sebep olacaktır. Ayrıca bu materyaller seçilirken seçilecek malzemenin ağaca zarar vermemesi düşünülmelidir.

  • Ağaçların Seçimi

Ağaç evler tasarlanırken en büyük etkenlerden birisi de ağaç evinin tasarımıdır. Bu tasarım içinse öncelikle evin yapılacağı ağaç seçilmelidir. Bu ağaçlar çok küçük bir ağaç olmamalı ve dallarının yeterli yıllıkta yaşlanması gereklidir. Aksi takdirde yeni ve taze olan bir ağaç, materyalleri ve insanları taşıyamayacak, bu da ağaç evin yıkılmasına sebep olacaktır. Ayrıca yanlış bir ağacın seçimi ağacın kökünden sökülmesi gibi sonuçlara varacak tehlikeleri barındırmaktadır. Bundan kaçınmak için ağaçların dallarının düzgün ve ağaç ev yapılacak noktanın çok fazla ağaç dalı içermemesi gereklidir. Ayrıca ağaca tırmanış kolay olmalı ve böylece bireyler istedikleri zaman ağaç evi kullanabilmelidir.

  • İnşaatın Denetimi

İnsan yaşamında ev ve ev yapmanın büyük bir önemi vardır. İnşaatlar ve inşaat alanları da bu yapıların oluştuğu yerler arasındadır. İnşaat ve inşaat alanları çok karmaşık yerler olup buraların yapımı aylar veya yıllarca sürebilmektedir. Bir inşaat alanında birçok iş yapıldığı için bu inşaatların denetimi de ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle inşaat denetimi için birçok kural ve birçok kişi gereklidir. Bazı kurallar otoritelerce kabul edilmiş ve kurumlarca da desteklenmektedir. İnşaatı yapan bireyler bu denetlemelerin birinci öğelerini oluşturmaktadır. Daha sonra devletin yaptığı denetlemeler ile de bu desteklenmektedir.

  • İş ve İşçi Güvenliği

Bir inşaat alanında çeşitli işleri yapan yüzlerce veya binlerce işçi çalışabilmektedir. Bu işçilerin koordinasyonu ve güvenliği inşaatı yapan bireyler tarafından sağlanmalıdır. İnşaat alanında çalışacak işçinin sigortasının yapılması bu nedenle de iş kazalarından oluşacak zararların en aza indirilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda işçilere gerekli koruyucu ve ayırt edici kıyafetler verilmeli, böylece inşaat alanında işçilerin kolayca fark edilmeleri ve bundan dolayı ile gerçekleşen makine kazalarından kaçınmaları engellenmelidir ayrıca yapılacak işin saatleri ve zamanları kontrol edilmeli özellikle gece yapılan işte gerekli aydınlatmalar olmalıdır. Ayrıca inşaatta verilen yemekler de gıda mühendisleri tarafından kontrol edilmelidir ve böylece gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmelidir.

  • Devlet ve Kurum Denetimleri

İnşaat alanı ayrıca devlet ve bazı kurumlar tarafından da güvenlik açısından denetlenmektedir. Bu denetlemeler belli periyotlarla yapılır. İnşaatta uygunsuz görülen iş ve işçi güvenliğinin ya da malzeme güvenliğinin kalitesi denetlenmektedir. Ayrıca inşaatlar deprem standartlarına uygun inşa edilmediklerinde bu inşaatlar kapatılabilmekte ve böyle bir süreç içinde inşaat sahiplerinin dikkatli olması gerekmektedir. Bu denetimler devletin bünyesinde yer alan inşaat mühendislerinin katılımı ile gerçekleşmektedir. İnşaat mühendisleri malzeme kalitesinden işçi güvenliğine kadar birçok etmeni denetlemekte ve inşaata onay vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.